Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kazu Wakita

 (1908 - 2005)
Kazu Wakita was active/lived in Japan.  Kazu Wakita is known for still life painting, abstract.

Sample Images for Kazu Wakita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kazu Wakita

Kazu Wakita

Kazu Wakita


Artists also viewed by people viewing  Kazu Wakita


Isao Nishimura

Meiji Hashimoto

Kazuho Hieda

Kan Irie

Kenzo Hanawa

Fumio Nambata

Kunio Komatsuzaki

Nabesaburo Kito

Tadao Okazaki

Tatsuzo Shimizu

Keika Kanashima

Chosei Miwa

Yoshihiro Shimoda

Yoichi Nishino

Tamako Kataoka

Hitoshi Yamaba

Bernard Charoy

Yuji Misu

Eiko Horikawa

Keiichi Kiyohara

Giko Hayakawa

Sotaro Yasui

Yukio Kodama

Matazo Kayama

Tossaishu Tanaka

Chikuma Suzuki

Kuniyoshi Kaneko

Yasutake Funakoshi

Yoshi Kinouchi

Claude Weisbuch