Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kazumasa Nakagawa

 (1893 - 1991)
Kazumasa Nakagawa was active/lived in Japan.  Kazumasa Nakagawa is known for painting.

Sample Images for Kazumasa Nakagawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kazumasa Nakagawa

Kazumasa Nakagawa

Kazumasa Nakagawa


Artists also viewed by people viewing  Kazumasa Nakagawa


Takeo Yamaguchi

Leonard Tsuguharu Foujita

Jun Nakao

Chinami Nakajima

Kan Irie

Saburo Aso

Koji Inagaki

Paul Guiramand

Shoko Uemura

Kazutoshi Kihara

Yuji Misu

Romain De Tirtoff

Noriyoshi Sakaguchi

Heizo Kanayama

Akiko Endo

Chosei Miwa

Chuichi Konno

Marc (Moishe Shagal) Chagall

Gaho Hashimoto

Reiji Hiramatsu

Hoshun Yamaguchi

Kiyokata Kaburagi

Seigo Takatsuka

Shomei Fukazawa

Shuho Ikegami

Yukio Kodama

Kenkichi Sugimoto

Daijo Aoki

Keisen Tomita

Eiko Horikawa