Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keigetsu Matsubayashi

 (1876 - 1963)
Keigetsu Matsubayashi was active/lived in Japan.  Keigetsu Matsubayashi is known for Paintings.

Sample Images for Keigetsu Matsubayashi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keigetsu Matsubayashi

Keigetsu Matsubayashi

Keigetsu Matsubayashi


Artists also viewed by people viewing  Keigetsu Matsubayashi


Sue Ono

Yoshihiko Wada

Shinmei Kato

Chikuma Suzuki

Kigen Nakagawa

Toshio Nakanishi

Ichiro Fukuzawa

Seiko Sawada

Kazuo Kudo

Kenkichi Sugimoto

Genso Okuda

Ryohei Koiso

Masataka Oyabu

Uko Ogawa

Kunimichi Okutsu

Kokuta Suda

Setsuko Migishi

Nori Oya

Koichi Takeuchi

Yasuhiro Tanigawa

Kakutaro Yamazaki

Akiko Endo

Junji Yoshii

Kei Hiraga

Akira Domoto

Junichi Goto

Tomohide Koizumi

Toshiyuki Hasekawa

Yoshio Mori

Waichi Tsutaka