Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keigo Kimura

 (20th century)
Keigo Kimura was active/lived in Japan.  Keigo Kimura is known for painting.

Sample Images for Keigo Kimura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keigo Kimura

Keigo Kimura

Keigo Kimura


Artists also viewed by people viewing  Keigo Kimura


Hiroki Oda

Kokuta Suda

Harumi Tateishi

Tsutomu Fujii

Heihachiro Fukuda

Satoshi Odagiri

Taisuke Hamada

Buzan Kimura

Paul Augustin Aizpiri

Pablo Picasso

Reiji Hiramatsu

Shozo Shimada

Chusaku Oyama

Shinsui Ito

Shinsen Tokuoka

Ryuzaburo Umehara

Yujin Nakaji

Nabesaburo Kito

Kayo Yamaguchi

Sanryo Sakai

Kiyoshi Yamashita

Junichi Goto

Kyosuke Chinai

Toshiyuki Hasekawa

Shigeo Ishikawa

Hirosuke Tasaki

Rojin Matsuki

Takanori Ogisu

Toshio Yodoi

Keisen Tomita