Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keika Kanashima

 (1892 - 1974)
Keika Kanashima was active/lived in Japan.  Keika Kanashima is known for Painting.

Sample Images for Keika Kanashima

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keika Kanashima

Keika Kanashima

Keika Kanashima


Artists also viewed by people viewing  Keika Kanashima


Hitoshi Komatsu

Yotsuo Kasai

Tsutomu Fujii

Hiroki Oda

Hyoichi Yamamoto

Akira Kaho

Satoshi Odagiri

Nanpu Katayama

Yoshio Tsuruoka

Kojiro Kosugi

Seigo Takatsuka

Akira Akizuki

Kojin Kudo

Miematsu Tanabe

Naoki Tominaga

Hitone Noma

Keou Nishimura

Jun Nakao

Shomei Fukazawa

Ichiro Fukuzawa

Kiichiro Hayashi

Hirosuke Tasaki

Kansetsu Hashimoto

Masaharu Suzuki

Shoha Ito

Shigehiko Ishikawa

Kunio Komatsuzaki

Shoichiro Nushi

Seiji Togo

Takuji Nakamura