Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keika Kanashima

 (1892 - 1974)
Keika Kanashima was active/lived in Japan.  Keika Kanashima is known for painting.

Sample Images for Keika Kanashima

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keika Kanashima

Keika Kanashima

Keika Kanashima


Artists also viewed by people viewing  Keika Kanashima


Masuda Makoto

Seiichi Sakurada

Benji Asada

Masahiko Yamanaka

Toshihiko Oya

Tessai Tomioka

Kunio Komatsuzaki

Masaaki Yamada

Charles Bezie

Hiroatsu Takata

Keizo Koyama

Morikazu Kumagai

Jean Jansem

Yataro Noguchi

Kazuo Omori

Takashi Asada

Imao Keinen

Yoshimi Oka

Naoyuki Odano

Kiyotsugu Uenoyama

Yutaka Sasaki

Toshio Arimoto

Shintaro Suzuki

Itsuki Miya

Chosei Miwa

Mototsugu Domoto

Hitoshi Yamaba

Tai Nakatani

Shiho Sakakibara

Seiichi Hara