Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keiko Amenomiya

 (Born 1931)
Keiko Amenomiya is active/lives in Japan.  Keiko Amenomiya is known for sculpture.

Sample Images for Keiko Amenomiya

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keiko Amenomiya

Keiko Amenomiya

Keiko Amenomiya


Artists also viewed by people viewing  Keiko Amenomiya


Nori Shimizu

Kazutoshi Kihara

Kenzo Narahara

Nobuo Kurosawa

Seibo Kitamura

Shogo Endo

Hakutei Ishii

Toshinobu Onosato

Tadao Okazaki

Takanori Kinoshita

Kazuo Omori

Shintaro Yamashita

Jin Osakabe

Bernard Charoy

Senjin Gokura

Tossaishu Tanaka

Eibin Otsu

Saburo Miyamoto

Takashi Shimizu

Tessai Tomioka

Chosei Miwa

Saburo Saito

Shuho Ikegami

Yasutake Funakoshi

Hitone Noma

Sumio Goto

Konosuke Tamura

Yayoi Kusama

Zenzaburo Kojima

Taro Okamoto