Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keisen Tomita

 (1879 - 1936)
Keisen Tomita was active/lived in Japan.  Keisen Tomita is known for Painting.

Sample Images for Keisen Tomita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keisen Tomita

Keisen Tomita

Keisen Tomita


Artists also viewed by people viewing  Keisen Tomita


Kibo Kodama

Naoki Tominaga

Hitoshi Komatsu

Zensaku Nakamura

Kansetsu Hashimoto

Yotsuo Kasai

Kojin Kudo

Yukihiko Yasuda

Yoshiyuki Nakano

Toshio Matsuo

Tatsushiro Takabatake

Keika Kanashima

Konosuke Tamura

Daijo Aoki

Hiroki Oda

Shoen Uemura

Gyokudo Kawai

Tsutomu Fujii

Hoan Kosugi

Saneatsu Mushanokoji

Kiyonaga Ito

Taisei Sato

Shiho Sakakibara

Keigetsu Matsubayashi

Ichiro Fukuzawa

Jin Osakabe

Akira Akizuki

Hyoichi Yamamoto

Wasaku Kobayashi

Yoshio Tsuruoka