Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keisuke Sugano

 (mid 20th century)
Keisuke Sugano was active/lived in Japan.  Keisuke Sugano is known for painting.

Sample Images for Keisuke Sugano

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keisuke Sugano

Keisuke Sugano

Keisuke Sugano


Artists also viewed by people viewing  Keisuke Sugano


Tetsuo Matsumoto

Shogo Endo

Masuda Makoto

Koji Kinutani

Morikazu Kumagai

Satoshi Yabuuchi

Nori Shimizu

Toshio Hirakawa

Keou Nishimura

Yasutake Funakoshi

Gyokudo Kawai

Ryushi Kawabata

Ryohei Miwa

Bernard Charoy

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Uichi Takayama

Hitone Noma

Saburo Miyamoto

Toshinobu Onosato

Reiji Kubo

Shin Ichi Saito

Yayoi Kusama

Shigehiko Ishikawa

Shigeru Morita

Seibo Kitamura

Keiichi Kiyohara

Masaharu Suzuki

Bernard Buffet

Sumio Goto

Yotsuo Kasai