Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kenji Yoshioka

 (flourished c.1951-1954)
Kenji Yoshioka was active/lived in Japan.  Kenji Yoshioka is known for painting.

Sample Images for Kenji Yoshioka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kenji Yoshioka

Kenji Yoshioka

Kenji Yoshioka


Artists also viewed by people viewing  Kenji Yoshioka


Kunio Komatsuzaki

Keiichi Kiyohara

Takanori Kinoshita

Chinami Nakajima

Keiichi Takasawa

Gaho Hashimoto

Kazuo Omori

Toshinobu Onosato

Kyujin Yamamoto

Andre Brasilier

Matazo Kayama

Tatsuya Ishiodori

Taro Okamoto

Kohei Morita

Kiyonaga Ito

Makoto Hata

Susumu Kobori

Tadao Okazaki

Bernard Charoy

Hisashi Suda

Mitsuei Saito

Chosei Miwa

Junji Yoshii

Seiichiro Ban

Yoshihiro Shimoda

Paul Guiramand

Kazuho Hieda

Naondo Nakamura

Gyokudo Kawai

Yuji Misu