Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kenzo Itani

 (20th Century)
Kenzo Itani is known for painting.

Sample Images for Kenzo Itani

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kenzo Itani

Kenzo Itani

Kenzo Itani


Artists also viewed by people viewing  Kenzo Itani


Tatsushiro Takabatake

Yoshio Aoyama

Bernard Buffet

Shoji Hamada

Shinya Nakamura

Takeshi Hayashi

Sokyu Yamamoto

Kazuki Yasuo

Rei Kamoi

Kojin Kudo

Yotsuo Kasai

Togyu Okumura

Shoichiro Nushi

Saneatsu Mushanokoji

Akira Akizuki

Seiji Togo

Chusaku Oyama

Susumu Maki

Atsushi Uemura

Kenji Yoshioka

Insho Domoto

Shoha Ito

Shigehiko Ishikawa

Hitoshi Komatsu

Seiichi Hara

Wasaku Kobayashi

Hiroshi Higuchi

Kiichiro Hayashi

Noriko Tamura

Yoshimi Oka