Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Keran Li

 (1907 - 1989)
Keran Li was active/lived in China.  Keran Li is known for modernist and traditional painting-figures in landscape.

Sample Images for Keran Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Keran Li

Keran Li

Keran Li


Artists also viewed by people viewing  Keran Li


Dawei Shi

Nong Jin

Chuanzhang Guo

Yanning Chen

Bangda Dong

Tianci Su

Xianzeng Wu

Weiqu Guo

Zeng Xian Fang

Bohua Bai

Jin Yang

Xiaodong Yu

Zongcang Zhang

Daozhou Huang

Bingxin Gu

Su Wang

Zengzhi Sheng

Jun Leng

Menghai Sha

Ximing Lin

Chun Chen

Linshi Gu

Wen Sun

Xueni Sun

Kejian Cao

Ji Lu

Wei Xu

Kun Wang

Shan Li

Yibo Zhang