Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kiichiro Hayashi

 (1970s)
Kiichiro Hayashi was active/lived in Japan.  Kiichiro Hayashi is known for painting.

Sample Images for Kiichiro Hayashi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kiichiro Hayashi

Kiichiro Hayashi

Kiichiro Hayashi


Artists also viewed by people viewing  Kiichiro Hayashi


Kohei Morita

Keiichi Kiyohara

Masateru Suzuki

Kan Hamada

Shoji Hamada

Masuda Makoto

Shosuke Osawa

Yuji Misu

Katsuyuki Nabei

Seiji Yoshimura

Takeshi Hayashi

Koichi Nabatame

Kazuo Omori

Keisuke Sugano

Ryushi Kawabata

Kunio Komatsuzaki

Yoshio Tsuruoka

Seitoku Igarashi

Hiroatsu Takata

Insho Domoto

Yoshio Aoyama

Mitsuei Saito

Shinya Nakamura

Yoshimi Oka

Michio Fukuoka

Hoan Kosugi

Shuho Ikegami

Takashi Yamashita

Masayoshi Aigasa

Shiho Sakakibara