Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kiyokata Kaburagi

 (1878 - 1973)
Kiyokata Kaburagi was active/lived in Japan.  Kiyokata Kaburagi is known for scroll painting.

Sample Images for Kiyokata Kaburagi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kiyokata Kaburagi

Kiyokata Kaburagi

Kiyokata Kaburagi


Artists also viewed by people viewing  Kiyokata Kaburagi


Yotsuo Kasai

Mototsugu Domoto

Jiro Oyamada

Seiichi Sakurada

Wasaku Kobayashi

Hiroatsu Takata

Kenzo Narahara

Shoichiro Nushi

Seitoku Igarashi

Seiji Yoshimura

Keigetsu Kikuchi

Gakuryo Nakamura

Yonezo Shibata

Ko Hirose

Riichiro Kawashima

Shintaro Suzuki

Shinichi Nishiyama

Insho Domoto

Noriko Tamura

Takuji Nakamura

Tai Nakatani

Masahiko Yamanaka

Seiichi Hara

Koichi Nabatame

Toshihiko Oya

Mark Kostabi

Sakujiro Okubo

Maurice de Vlaminck

Chikuhaku Suzuki

Kazumasa Nakagawa