Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kiyonaga Ito

 (1912 - 2001)
Kiyonaga Ito was active/lived in Japan.  Kiyonaga Ito is known for painting.

Sample Images for Kiyonaga Ito

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kiyonaga Ito

Kiyonaga Ito

Kiyonaga Ito


Artists also viewed by people viewing  Kiyonaga Ito


Heihachiro Fukuda

Tsuneo Takahashi

Andre Cottavoz

Maruyama Okyo

Keigo Kimura

Kyosuke Chinai

Ichiro Fukuzawa

Katsuzo Satomi

Kunimichi Okutsu

Noriyuki Ushijima

Koichi Takeuchi

Hiroshi Nakane

Harumi Tateishi

Tsunero Kokuryo

Toshimitsu Imai

Toshio Yodoi

Wasaburo Itozono

Sanryo Sakai

Yoshiro Yanagisawa

Taiji Hamada

Kenji Yoshioka

Fumihiko Yamamoto

Setsuko Migishi

Toichi Kato

Hiromitsu Nakazawa

Toshio Nakanishi

Ayako Rokkaku

Yasuhiro Tanigawa

Rei Kamoi

Koyo Ishizaki