Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kiyoshi Yamashita

 (1970s)
Kiyoshi Yamashita was active/lived in Japan.  Kiyoshi Yamashita is known for painting.

Sample Images for Kiyoshi Yamashita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kiyoshi Yamashita

Kiyoshi Yamashita

Kiyoshi Yamashita


Artists also viewed by people viewing  Kiyoshi Yamashita


Kota Taniuchi

Arata Furuya

Shuho Takemiya

Satoshi Yabuuchi

Isao Hayashi

Seiichi Sakurada

Kyujin Yamamoto

Tetsuo Matsumoto

Chikuhaku Suzuki

Kotaro Migishi

Eibin Otsu

Chuta Kimura

Naondo Nakamura

Raoul Dufy

Toraji Ishikawa

Shintaro Yamashita

Masayoshi Nakamura

Sadamasa Motonaga

Takeo Yamaguchi

Jun Yamagishi

Masaaki Yamada

Makoto Inamoto

Itsuki Miya

Tatsuzo Shimizu

Seibo Kitamura

Kazuo Tamura

Jean Fusaro

Maurice de Vlaminck

Ryonosuke Fukui

Saburo Miyamoto