Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ko Hirose

 (20th century)
Ko Hirose was active/lived in Japan.  Ko Hirose is known for painting.

Sample Images for Ko Hirose

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ko Hirose

Ko Hirose

Ko Hirose


Artists also viewed by people viewing  Ko Hirose


Saburo Saito

Andre Cottavoz

Genjin Sugihara

Hisako Kajiwara

Shin Hongoh

Junichi Goto

Ichiro Fukuzawa

Kakuzo Inoue

Kei Hiraga

Yasushi Hidaka

Shigeo Ishikawa

Taiji Hamada

Hiromitsu Nakazawa

Shozo Shimada

Seison Maeda

Shomei Fukazawa

Setsuko Migishi

Hirosuke Tasaki

Yuji Misu

Keigetsu Matsubayashi

Tamako Kataoka

Pablo Picasso

Shiro Wake

Akira Akizuki

Kunitaro Suda

Yoshitomo Nara

Kiyoshi Yamashita

Yukio Kodama

Isao Nishimura

Seigo Takatsuka