Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kohei Morita

 (1970s)
Kohei Morita was active/lived in Japan.  Kohei Morita is known for painting.

Sample Images for Kohei Morita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kohei Morita

Kohei Morita

Kohei Morita


Artists also viewed by people viewing  Kohei Morita


Reiji Hiramatsu

Heihachiro Fukuda

Kiyokata Kaburagi

Masataka Oyabu

Romain De Tirtoff

Yasutake Funakoshi

Nobuo Kurosawa

Junji Yoshii

Paul Guiramand

Shuho Ikegami

Seigo Takatsuka

Yukio Kodama

Ryuzaburo Umehara

Teii Nakamura

Kokuta Suda

Shoen Uemura

Junichi Goto

Kiyoshi Yamashita

Kokki Miyake

Yoshitomo Nara

Saburo Saito

Yoshi Kinouchi

Giko Hayakawa

Kazuo Kudo

Akira Tanaka

Shinsui Ito

Yuji Misu

Zensaku Nakamura

Taro Okamoto

Yoshio Tsuruoka