Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Koichi Takeuchi

 (1970s)
Koichi Takeuchi was active/lived in Japan.  Koichi Takeuchi is known for painting.

Sample Images for Koichi Takeuchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Koichi Takeuchi

Koichi Takeuchi

Koichi Takeuchi


Artists also viewed by people viewing  Koichi Takeuchi


Kiyoshi Yamashita

Hirosuke Tasaki

Kazuki Yasuo

Reiji Hiramatsu

Saburo Saito

Naoki Tominaga

Zensaku Nakamura

Kenzo Hanawa

Konosuke Tamura

Katsu Kokufu

Claude Weisbuch

Andre Cottavoz

Setsuko Migishi

Ryohei Koiso

Shozo Murata

Chinami Nakajima

Keika Kanashima

Ryuzaburo Umehara

Heihachiro Fukuda

Taro Okamoto

Kiyokata Kaburagi

Shinsui Ito

Takanori Kinoshita

Tamako Kataoka

Ichiro Fukuzawa

Rojin Matsuki

Gyokudo Kawai

Yukio Kodama

Shintaro Suzuki

Tai Nakatani