Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kojiro Kosugi

 (20/21st century)
Kojiro Kosugi is active/lives in Japan.  Kojiro Kosugi is known for painting.

Sample Images for Kojiro Kosugi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kojiro Kosugi

Kojiro Kosugi

Kojiro Kosugi


Artists also viewed by people viewing  Kojiro Kosugi


Miematsu Tanabe

Kan Hamada

Iwami Furusawa

Hoan Kosugi

Saburosuke Okada

Koichi Nabatame

Goseki Mio

Keizo Koyama

Riichiro Kawashima

Keiichi Kiyohara

Keigetsu Kikuchi

Koichiro Kondo

Hideo Shiode

Tetsuo Mizu

Iwao Haginoya

Gakuryo Nakamura

Sadamasa Motonaga

Teiichi Kizawa

Sakujiro Okubo

Shinji Nakabori

Kazumasa Nakagawa

Masahiko Yamanaka

Kinjiro Kida

Hiroshi Higuchi

Tatsuo Takayama

Yori Saito

Seitoku Igarashi

Mark Kostabi

Hiroatsu Takata

Ryohei Miwa