Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Konosuke Tamura

 (flourished c.1927-1935)
Konosuke Tamura was active/lived in Japan.  Konosuke Tamura is known for Painting.

Sample Images for Konosuke Tamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Konosuke Tamura

Konosuke Tamura

Konosuke Tamura


Artists also viewed by people viewing  Konosuke Tamura


Hyoichi Yamamoto

Yoshio Tsuruoka

Miematsu Tanabe

Ichiro Fukuzawa

Hiroki Oda

Takanori Kinoshita

Saburo Saito

Teishiro Gomi

Yotsuo Kasai

Jin Osakabe

Akira Akizuki

Satoshi Odagiri

Sokyu Yamamoto

Saneatsu Mushanokoji

Kunio Komatsuzaki

Tsutomu Fujii

Masaharu Suzuki

Yonezo Shibata

Daijo Aoki

Hitoshi Komatsu

Nanpu Katayama

Naoki Tominaga

Keou Nishimura

Shigehiko Ishikawa

Toichi Kato

Toshio Hirakawa

Hitone Noma

Keika Kanashima

Kiichiro Hayashi

Kansetsu Hashimoto