Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Konosuke Tamura

 (flourished c.1927-1935)
Konosuke Tamura was active/lived in Japan.  Konosuke Tamura is known for painting.

Sample Images for Konosuke Tamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Konosuke Tamura

Konosuke Tamura

Konosuke Tamura


Artists also viewed by people viewing  Konosuke Tamura


Kyoko Asakura

Eibin Otsu

Reiji Kubo

Shogo Endo

Zenzaburo Kojima

Ken Yabuno

Masuda Makoto

Jin Osakabe

Takeo Yamaguchi

Uichi Takayama

Christian Lassen

Shomei Fukazawa

Tadao Okazaki

Keisen Tomita

Genichiro Inokuma

Yukio Kodama

Meiji Hashimoto

Matazo Kayama

Tomitaro Matsumoto

Toshinobu Onosato

Bernard Charoy

Kan Irie

Naondo Nakamura

Nori Shimizu

Tatsuzo Shimizu

Kazuho Hieda

Yoshi Kinouchi

Tatsuya Ishiodori

Shuho Ikegami

Kansetsu Hashimoto