Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kuang-Chun Peng

 (Born 1961)
Kuang-Chun Peng is active/lives in Taiwan, Province of China.  KuangChun Peng is known for Sculptures; figures.

Sample Images for Kuang-Chun Peng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kuang-Chun Peng

Kuang-Chun Peng

Kuang-Chun Peng


Artists also viewed by people viewing  Kuang-Chun Peng


Wou-Ki Zao

Teh-Chun Chu

Jen-Chang JC Kuo

Yacai Qiu

De-Jinn Shiy

Zhe-Zai Shen

Huo-Cheng Yeh

Chih-Yang Huang

Yung-Han Lee

Jui-Ling Hung

Hu Chua

Gang Huang

Tung Hung

Tong-Jong Kuo

In-Ting Ran

Liang Yifeng

Sanlang Yang

Chen Li

Yinhui Chen

Wen-Chiang Lin

Yang Yuyu

Zhe Ren

A-Sun Wu

Yi-Hsiung Chang

Chihung Yang

Wei Letang

Chi-Chun Liao

Lien Chien-Hsing

HungYi Hong

Ming Ju