Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kunfeng Lu

 (Born 1934)
Kunfeng Lu is active/lives in China.  Kunfeng Lu is known for painting.

Sample Images for Kunfeng Lu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kunfeng Lu

Kunfeng Lu

Kunfeng Lu


Artists also viewed by people viewing  Kunfeng Lu


Qianyu Ye

Ying Qiu

Jin Pu

Shuren Chen

LeLe Xu

Wei Zhao

Shanming Wu

Jizhong Fang

Wenzhi Song

Lingyun Qin

Zeng Fan

Jiezi Pan

Zeng Xian Fang

Peiheng Hu

Mingming Wang

Bolong Yan

Shouping Yun

Qichang Dong

Wang Ziwu

Zhiliu Xie

Chunyao Huang

Yongyu Huang

Bohua Bai

Yugui Song

Liangchi Qi

Youduo Yao

Cao Xu

Cheng Zhu

Zuoren Wu

Sicong Zhou