Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kuniyoshi Kaneko

 (Born 1936)
Kuniyoshi Kaneko is active/lives in Japan.  Kuniyoshi Kaneko is known for paintings.

Sample Images for Kuniyoshi Kaneko

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kuniyoshi Kaneko

Kuniyoshi Kaneko

Kuniyoshi Kaneko


Artists also viewed by people viewing  Kuniyoshi Kaneko


Kyoko Asakura

Yutaka Sasaki

Masaaki Yamada

Soshichi Takama

Kazuo Omori

Takanori Kinoshita

Kiyokata Kaburagi

Zenzaburo Kojima

Nanpu Katayama

Seiji Togo

Shigehiko Ishikawa

Takeo Yamaguchi

Shinji Nakabori

Shoha Ito

Chinami Nakajima

Nobutaku Oka

Chosei Miwa

Gaho Hashimoto

Shogo Endo

Kazu Wakita

Kiyonaga Ito

Andre Brasilier

Nori Shimizu

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Yoshio Tsuruoka

Yotsuo Kasai

Tetsuo Matsumoto

Keizo Koyama

Ko Hirose

Kazuo Shiraga