Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kuosung Liu

 (Born 1932)
Kuosung Liu is active/lives in China, Taiwan, Province of China.  Kuosung Liu is known for painting.

Sample Images for Kuosung Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kuosung Liu

Kuosung Liu

Kuosung Liu


Artists also viewed by people viewing  Kuosung Liu


Dayu Wu

Ding Fuzhi

Deshu Qiu

Yi Ren

Chunxiang Zhao

Yu Xiong

Hanting Jiang

Yinmo Shen

Lei Yan

ShaoMei Chen

Zeng Fan

Yunsheng Sun

Songyan Qian

Kuiling Liu

Yong Lin

Bing Xu

Youfou Jia

Chi-Kwan Chen

Danqing Chen

Xiongcai Li

Guoqiang Cai

Hong Yu

Kusama Affandi

Wenda Gu

XueTao Wang

Huanwu Huang

Gee Yun

Jui-Ling Hung

Kuchan Li

Gong Qi