Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kyoko Asakura

 (Born 1925)
Kyoko Asakura is active/lives in Japan.  Kyoko Asakura is known for painting.

Sample Images for Kyoko Asakura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kyoko Asakura

Kyoko Asakura

Kyoko Asakura


Artists also viewed by people viewing  Kyoko Asakura


Renzo Kita

Meiji Hashimoto

Keika Kanashima

Claude Weisbuch

Kan Irie

Tomitaro Matsumoto

Chuichi Konno

Saburo Aso

Tossaishu Tanaka

Yasutake Funakoshi

Keiichi Takasawa

Nabesaburo Kito

Uichi Takayama

Masanobu Kitamura

Tadao Okazaki

Kyujin Yamamoto

Churyo Sato

Giko Hayakawa

Shosuke Osawa

Zensaku Nakamura

Genichiro Inokuma

Christian Lassen

Toshinobu Onosato

Shuho Ikegami

Noriyoshi Sakaguchi

Kenzo Itani

Hideo Nishiyama

Sotaro Yasui

Chosei Miwa

Takeo Yamaguchi