Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kyujin Yamamoto

 (Born 1900)
Kyujin Yamamoto was active/lived in Japan.  Kyujin Yamamoto is known for painting.

Sample Images for Kyujin Yamamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kyujin Yamamoto

Kyujin Yamamoto

Kyujin Yamamoto


Artists also viewed by people viewing  Kyujin Yamamoto


Masaaki Terada

Nori Oya

Sotaro Yasui

Shigeo Ishikawa

Kayo Yamaguchi

Keigetsu Matsubayashi

Satoshi Odagiri

Shozo Shimada

Toshihiko Iwato

Maurice (Valadon) Utrillo

Yoshitomo Nara

Yasushi Hidaka

Kunitaro Suda

Yujin Nakaji

Tsunero Kokuryo

Toshiro Aoki

Toko Shinoda

Toshio Nakanishi

Chusaku Oyama

Munehiro Nakamura

Kichiro Kubo

Hiroshi Okutani

Kenkichi Kodera

Sanghwa Chung

Marie Laurencin

Horin Fukuoji

Somei Yuki

Riki Nakagawa

Taiji Hamada

Yoshiro Yanagisawa