Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Lai-Xing Chen

 (Born 1949)
Lai-Xing Chen is active/lives in Taiwan, Province of China.  LaiXing Chen is known for paintings.

Sample Images for Lai-Xing Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Lai-Xing Chen

Lai-Xing Chen

Lai-Xing Chen


Artists also viewed by people viewing  Lai-Xing Chen


Chen Li

Yongqing Ye

Chunya Zhou

Yacai Qiu

Guangyi Wang

Hwan Kwon Yi

Fang Lijun

Liu Ye

Zhilong Qi

Guoqiang Cai

Bing Xu

Wei Dong

Hyung-Koo Kang

Kato Ryozo

Liuming Ma

TaeJin Seong

Hiroyuki Matsuura

Wei Liu

Robert Hiroshi (Kobi) Kobayashi

Lei Yan

Xuhui Mao

Maolin Yang

Aya Takano

Nengzhi Zhao

Chih-Yang Huang

Ming-Che Huang

Shaobin Yang

Minjun Yue

Yayoi Kusama

Song Xue