Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Lao A

 (Born 1920)
Lao A is active/lives in China.  Lao A is known for painting.

Sample Images for Lao A

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Lao A

Lao A

Lao A


Artists also viewed by people viewing  Lao A


Haixia He

Shifa Cheng

Baishi Qi

Shao'ang Zhao

Kunfeng Lu

Yunsheng Sun

Chaoran Feng

Songyan Qian

Ru Pu

Zeng Fan

Baochun Liu

Yong Lin

Yun Tang

Shanzi Zhang

Hufan Wu

Xijing Wang

Yanshao Lu

Yiqing Tao

Xueshi Bai

Dayu Chen

Shouping Dong

Zhixue Yu

Kuchan Li

Liangyi Qi

XueTao Wang

Xining Yu

Zhen Wang

Zhou Huang

Ming Ya

Wang Ziwu