Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

LeLe Xu

 (Born 1955)
LeLe Xu is active/lives in China.  LeLe Xu is known for painting.

Sample Images for LeLe Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


LeLe Xu

LeLe Xu

LeLe Xu


Artists also viewed by people viewing  LeLe Xu


Zhifo Chen

Xiangshun Meng

Yi Huang

Ci Xi

Hongwei Jiang

Chaoran Feng

Ding Zhang

Yan Hua

Dayu Chen

Lian Ju

Yunpeng Ding

Wuchang Zheng

Yifeng Wu

Qi Gai

Zhengming Wen

Shoushi Yin

Shuzhi Xu

Shan Li

Hui Wang

Baizhong Zheng

Baili He

Yun Liu

Chuanzhang Guo

Lichen Zhang

Yan Liang

Jun Ma

Jian Zhang

Mingjing Yao

Liangchi Qi

Shinan Li