Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

LeLe Xu

 (Born 1955)
LeLe Xu is active/lives in China.  LeLe Xu is known for Painting.

Sample Images for LeLe Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


LeLe Xu

LeLe Xu

LeLe Xu


Artists also viewed by people viewing  LeLe Xu


Youfu Jia

Hongwei Jiang

Mingming Wang

Liang Xue

Ou Nie

Jin Li

Haiyan Nan

Zhong Ren

Guoliang Shi

Sicong Zhou

Jun Fang

Liming Tian

Yong Lin

Yang Fan

Baizhong Zheng

Xiaoke Li

Chuxiong Fang

Chen Lu

Xijing Wang

Qifeng Sun

Xinjian Zhu

Ding Zhang

Wang Ziwu

Xi Xu

Zhi Guang Yang

Yuan Feng

Zhen Dang

Xiancheng Peng

DaWei Liu

Rui Long