Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liang Guan

 (1900 - 1986)
Liang Guan was active/lived in China.  Liang Guan is known for painting.

Sample Images for Liang Guan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liang Guan

Liang Guan

Liang Guan


Artists also viewed by people viewing  Liang Guan


Huancheng Lu

Qi Yin

Menghai Sha

Ping Yan

Runwen Guo

Xiaojuan Ma

Yi Huang

Shuzhi Xu

Nong Jin

Qian Yang

Moruo Guo

Chuanzhang Guo

Yunpeng Ding

Fenghan Gao

Haiwen Tang

Xiaosong Mo

Dawei Shi

YouXin Yao

Jin Mengshi

Qi Baishi & Chen Banding

Yongkai Hu

Luowu Mai

Qi Gai

Xiaogang Li

Zuo Pu

Yin Zhang

Zhisong Cai

Xiaoyu Kong

Qian Juntao

Yacai Qiu