Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liang Xue

 (Born 1956)
Liang Xue is active/lives in China.  Liang Xue is known for painting.

Sample Images for Liang Xue

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liang Xue

Liang Xue

Liang Xue


Artists also viewed by people viewing  Liang Xue


ShaoMei Chen

Chunyao Huang

Zifan Cui

Quan Pu

Bangda Dong

Zhizhen Yu

Songyan Qian

Baochun Liu

Chunhua Yang

Baozhen Su

Feiyun Yang

Bingxin Gu

Yinmo Shen

Cao Xu

Ding Zhang

Dazhang Chen

Shijian Zhang

Zhi Guang Yang

Shu Lin

Quan Shen

Shixian Wu

Hongwei Jiang

Haisu Liu

Shao'ang Zhao

Xiaosong Mo

Yan Hua

Daoping Zhu

Liang Guan

Ming Ya

Zihe Xu