Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liangyi Qi

 (1923 - 1988)
Liangyi Qi was active/lived in China.  Liangyi Qi is known for painting.

Sample Images for Liangyi Qi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liangyi Qi

Liangyi Qi

Liangyi Qi


Artists also viewed by people viewing  Liangyi Qi


Xiaocen Yuan

Baizhong Zheng

Yuguang Zhang

Huaimin Zhou

Shibai Lou

Mingming Wang

Yinmo Shen

Dazhang Chen

Xiao Junxian

Yi Ren

Bu Zhang

Lingyun Qin

Ying Qiu

Ming Ya

Shijia Shen

Liangchi Qi

Qianyu Ye

Zeng Xian Fang

Bangda Dong

Shi Qi

Bohua Bai

Zhiqian Zhao

Ming Yi Yang

Shijian Zhang

Daoping Zhu

Bolong Yan

Baochun Liu

Ci Xi

Baozhen Su

Jun Huang