Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liangyi Qi

 (1923 - 1988)
Liangyi Qi was active/lived in China.  Liangyi Qi is known for Painting.

Sample Images for Liangyi Qi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liangyi Qi

Liangyi Qi

Liangyi Qi


Artists also viewed by people viewing  Liangyi Qi


Liangchi Qi

Shuangan Hu

Shoushi Yin

Dazhang Chen

Xingjian Li

Lingyun Qin

Dengtang Zhang

Qifeng Sun

Guangzhao Lu

Huaimin Zhou

Yunsheng Sun

Shibai Lou

Shunian Liang

Zhixue Yu

Chuanzhang Guo

Geyi Wang

Quan Pu

Yan Li

Dayu Chen

Chengxi Wang

Chunyao Huang

Jusheng Sun

Shijian Zhang

Cen Xuegong

Songnian Yuan

Yeping Ying

Lang Xiao

Yanwen Yang

Xiao Junxian

Di Tang