Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Lingyun Qin

 (1914 - 2008)
Lingyun Qin was active/lived in China.  Lingyun Qin is known for painting.

Sample Images for Lingyun Qin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Lingyun Qin

Lingyun Qin

Lingyun Qin


Artists also viewed by people viewing  Lingyun Qin


Meilin Han

Shi Hu

Hui Wang

Jingting Wu

Xi Xu

Zuo Pu

Ding Zhang

Haisu Liu

Yunpeng Ding

Youren Yu

Shanshen Yang

Lian Ju

Xiaoyu Kong

Ru Pu

Dawei Shi

Di Song

Gang Xi

Yuanliang Zhou

Xianzeng Wu

Gongshou Hu

Shiyuan Zhang

Ming Ya

Shijian Zhang

Pu Hua

Da Zhu

Xiancheng Peng

Lichen Zhang

Tian Ni

Haixia He

Shixuan Zheng