Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Linshi Gu

 (1865 - 1930)
Linshi Gu was active/lived in China.  Linshi Gu is known for painting.

Sample Images for Linshi Gu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Linshi Gu

Linshi Gu

Linshi Gu


Artists also viewed by people viewing  Linshi Gu


Shifa Cheng

Huanwu Huang

Youren Yu

Zixi Wei

Xiongcai Li

XueTao Wang

Shichen Xie

Chuxiong Fang

Gong Qi

Lingcang Liu

Yifei Lu

Guanzhong Wu

Xiong Zhang

Zhen Wang

Emperor Qianlong

Zeng Fan

Bangda Dong

Zhiqian Zhao

Jiyou Liu

Sicong Zhou

Jun Huang

Zuoren Wu

Qianyu Ye

Wang Ziwu

Beihong Xu

Shanshou Huang

Zai Qian

Jiaying He

Youfou Jia

Shaoji He