Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liufang Li

 (1575 - 1629)
Liufang Li was active/lived in China.  Liufang Li is known for drawings.

Sample Images for Liufang Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liufang Li

Liufang Li

Liufang Li


Artists also viewed by people viewing  Liufang Li


Lengyue Tao

Yunpeng Ding

Shen Huang

Haisu Liu

Shao'ang Zhao

Qi Gai

Fenghan Gao

Hufan Wu

Pin Luo

BaoShi Fu

Shanzi Zhang

Yin Zhang

Wuchang Zheng

Yan Hua

Pu Hua

Shan Li

Hui Lu

Da Zhu

Shichen Xie

Xiongcai Li

Hui Wang

Wei Wu

Qizhan Zhu

Xian Gong

Banqiao Zheng

Xueshi Bai

Fengmian Lin

Binhong Huang

Qichang Dong

Ying Qiu