Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Liyou Long

 (Born 1958)
Liyou Long is active/lives in China.  Liyou Long is known for painting.

Sample Images for Liyou Long

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Liyou Long

Liyou Long

Liyou Long


Artists also viewed by people viewing  Liyou Long


Wenxi Liu

Yifei Chen

Chuanxing Zeng

Fei'an Yu

Feiyun Yang

Yongyu Huang

Runwen Guo

Haixia He

Yanning Chen

Sicong Zhou

Beihong Xu

Xuhui Mao

Fang Ding

Yiming Chen

Dehai Pan

Xuan Ai

Liu Ye

Hufan Wu

Guanzhong Wu

Ge Chao

Kuchan Li

Junna Xia

Liang Guan

Wou-Ki Zao

Guangyi Wang

Yongqing Ye

Zhaoyang Yin

Shuzhong Chen

Yun Tang

Zhongli Luo