Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yushun Lu

 (Born 1962)
Yushun Lu is active/lives in China.  Yushun Lu is known for painting.

Sample Images for Yushun Lu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yushun Lu

Yushun Lu

Yushun Lu


Artists also viewed by people viewing  Yushun Lu


Sicong Zhou

Zhiqian Zhao

Beihong Xu

Yachen Wang

Shifu Guo

Hanting Jiang

Yong Wang

Tao Shi

Daqian Zhang

Qianyu Ye

Shibiao Zha

Jiaying He

Zeng Fan

Shanshou Huang

Yugui Song

Wenzhi Song

Zhou Shen

Jin Pu

Xiao Junxian

Zhiliu Xie

Jin Ma

Xiaoyang Yang

Bohua Bai

Xingjian Li

Xiaoke Li

Baizhong Zheng

Gongshou Pan

Meilin Han

YanYong Ding

Wei Xu