Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Luo Gu

 (1762/63 - 1837)
Luo Gu was active/lived in China.  Luo Gu is known for painting.

Sample Images for Luo Gu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Luo Gu

Luo Gu

Luo Gu


Artists also viewed by people viewing  Luo Gu


Xiongcai Li

Youfou Jia

Shiguang Tian

Yigui Zhou

Xi Xu

Shufang Xiao

Zhou Huang

Ying Lan

Yeping Ying

Gong Qi

Banding Chen

Jiang Tingxi

Kuchan Li

Shanyue Guan

Sun Xiao

Yiqing Tao

Jianfu Gao

Guoliang Shi

Zikai Feng

Danxu Fei

Jiyou Liu

Peiqiu Chen

Shen Huang

Zixi Wei

Wu Wang

Hufan Wu

Yuan Feng

Huanwu Huang

Baishi Qi

XueTao Wang