Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Makoto Takada

 (flourished c.1949-1983)
Makoto Takada was active/lived in Japan.  Makoto Takada is known for painting.

Sample Images for Makoto Takada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Makoto Takada

Makoto Takada

Makoto Takada


Artists also viewed by people viewing  Makoto Takada


Yataro Noguchi

Yayoi Kusama

Sumio Goto

Kiyonaga Ito

Insho Domoto

Shoichiro Nushi

Shintaro Suzuki

Takuji Nakamura

Hitone Noma

Ryushi Kawabata

Shintaro Yamashita

Churyo Sato

Satoshi Yabuuchi

Koji Kinutani

Jean Jansem

Seibo Kitamura

Ryonosuke Fukui

Jin Osakabe

Morikazu Kumagai

Tessai Tomioka

Gyokudo Kawai

Saburo Aso

Kyujin Yamamoto

Yasutake Funakoshi

Nori Shimizu

Takanori Kinoshita

Matazo Kayama

Yukio Kodama

Chinami Nakajima

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita