Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Mao Yan

 (Born 1968)
Mao Yan is active/lives in China.  Mao Yan is known for Painting.

Sample Images for Mao Yan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Mao Yan

Mao Yan

Mao Yan


Artists also viewed by people viewing  Mao Yan


Xiaowan Xia

Luming Li

Pei-Ming Yan

Nengzhi Zhao

Yidong Wang

Sen He

Guangle Wang

Xuhui Mao

Ping Yan

Ji Kai Li

Chunya Zhou

Xiaodong Liu

Da Chun Ji

Yang Shang

Zhaoyang Yin

Yonghong Song

Wei Liu

Runwen Guo

Yi Ding

Shan Li

Lin Dachuan

Yongqing Ye

Fang Lijun

Bichu Zhou

Bing Xu

Duoling He

Jian Zhang

Zhongli Luo

Shuzhong Chen

Dehai Pan