Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Masaharu Suzuki

 (20/21st centuries)
Masaharu Suzuki is active/lives in Japan.  Masaharu Suzuki is known for painting.

Sample Images for Masaharu Suzuki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Masaharu Suzuki

Masaharu Suzuki

Masaharu Suzuki


Artists also viewed by people viewing  Masaharu Suzuki


Chuichi Konno

Noriyoshi Sakaguchi

Chuta Kimura

Tamako Kataoka

Masateru Suzuki

Kunio Komatsuzaki

Takeo Yamaguchi

Akira Tanaka

Yuji Misu

Kenzo Hanawa

Hirosuke Tasaki

Saburo Saito

Nori Shimizu

Yoichi Nishino

Kyujin Yamamoto

Giko Hayakawa

Ryohei Koiso

Yoshio Tsuruoka

Kazutoshi Kihara

Junji Yoshii

Yoshi Kinouchi

Yoshio Mori

Hakutei Ishii

Shuho Ikegami

Kyoko Asakura

Ryushi Kawabata

Chinami Nakajima

Takashi Shimizu

Kansetsu Hashimoto

Kazuo Omori