Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Masuda Makoto

 (1905/20 - 1989)
Masuda Makoto was active/lived in Asia, Japan, France.  Masuda Makoto is known for painting.

Sample Images for Masuda Makoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Masuda Makoto

Masuda Makoto

Masuda Makoto


Artists also viewed by people viewing  Masuda Makoto


Eyvind Earle

Toshio Yodoi

Teruo Onuma

Saburo Saito

Hiroki Oda

Maruyama Okyo

Soshichi Takama

Motonari Kakei

Taisuke Hamada

Taiji Hamada

Shigeo Iwasawa

Pablo Picasso

Kokuta Suda

Usen Ogawa

Shiro Wake

Shinsui Ito

Horin Fukuoji

Hisashi Tsuji

Shinji Nakabori

Nori Oya

Masaaki Terada

Yasushi Sugiyama

Kiyoshi Yamashita

Chusaku Oyama

Fuzan Hirano

Takashi Shimizu

Munehiro Nakamura

Naoki Tominaga

Taikan Yokoyama

Maurice (Valadon) Utrillo