Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Mei Leng

 (1677 - 1742)
Mei Leng was active/lived in China.  Mei Leng is known for painting.

Sample Images for Mei Leng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Mei Leng

Mei Leng

Mei Leng


Artists also viewed by people viewing  Mei Leng


Zhiliu Xie

Shibiao Zha

Wenxi Liu

Yongyu Huang

Zhiqian Zhao

ShaoMei Chen

Hui Wang

Bangda Dong

Tao Shi

Shouping Yun

Yuanqi Wang

Junbi Huang

Jian Wang

Shoumin Bian

Wenzhi Song

Pu Hua

Xu Song

Da Zhu

Yan Hua

Chun Chen

Gang Xi

Ci Xi

Dayu Chen

Zhou Shen

Zhengming Wen

Chaoran Feng

Fenghan Gao

Shao'ang Zhao

Nong Jin

Ying Qiu