Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Meihua Yan

 (Born 1927)
Meihua Yan is active/lives in China.  Meihua Yan is known for painting.

Sample Images for Meihua Yan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Meihua Yan

Meihua Yan

Meihua Yan


Artists also viewed by people viewing  Meihua Yan


Jiyou Liu

Youfou Jia

Yiqing Tao

Yuan Feng

Yeping Ying

Zhiwan Zhang

Naiguang Zheng

Gong Qi

Banding Chen

Shifa Cheng

Xiongcai Li

Hongshou Chen

Rui Long

Zixi Wei

Huanwu Huang

Xining Yu

Wenzhen Gong

Hufan Wu

Zikai Feng

Shuangan Hu

Dazhuang Zhang

Shen Huang

Wu Guandai

Shanyue Guan

Yanshao Lu

Keran Li

Zhi Lu

Jiang Tingxi

Cheng Jin

Yunhe Zhao