Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Meiji Hashimoto

 (1904 - 1991)
Meiji Hashimoto was active/lived in Japan.  Meiji Hashimoto is known for painting.

Sample Images for Meiji Hashimoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Meiji Hashimoto

Meiji Hashimoto

Meiji Hashimoto


Artists also viewed by people viewing  Meiji Hashimoto


Hirosuke Tasaki

Katsuzo Satomi

Andre Cottavoz

Akira Kaho

Sue Ono

Ichiro Fukuzawa

Paul Augustin Aizpiri

Kokuta Suda

Shinmei Kato

Toichi Kato

Heihachiro Fukuda

Daijo Aoki

Jun Nakao

Kyoko Asakura

Isao Nishimura

Yukio Kodama

Seigo Takatsuka

Ryuzaburo Umehara

Gyokudo Kawai

Kiyoshi Yamashita

Hiroki Oda

Yoshi Kinouchi

Keisen Tomita

Reiji Hiramatsu

Keigetsu Matsubayashi

Giko Hayakawa

Rojin Matsuki

Naoki Tominaga

Kenzo Hanawa

Ryohei Koiso