Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Meilin Han

 (Born 1936)
Meilin Han is active/lives in China.  Meilin Han is known for paintings, sculpture.

Sample Images for Meilin Han

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Meilin Han

Meilin Han

Meilin Han


Artists also viewed by people viewing  Meilin Han


Gang Xi

Shan Li

Jianfu Gao

Lin Dachuan

Haisu Liu

Menghai Sha

Yuan Feng

Hualing Xu

Di Tang

Shuqi Zhang

Qingxia Wu

Lichen Zhang

Runwen Guo

Ke Tu

Wenliang Yan

Hui Wang

Ziling Du

Xijing Wang

Shaoqi Lai

Ping Chen

XiangNing He

Cheng Jin

Dawei Shi

Huanwu Huang

Guangjian Jia

Xi Dai

Qi Gai

Yifeng Wu

Dayu Chen

Ming Yu