Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Michio Fukuoka

 (Born 1949)
Michio Fukuoka is active/lives in Japan.  Michio Fukuoka is known for painting.

Sample Images for Michio Fukuoka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Michio Fukuoka

Michio Fukuoka

Michio Fukuoka


Artists also viewed by people viewing  Michio Fukuoka


Andre Cottavoz

Kinosuke Ebihara

Sue Ono

Saneatsu Mushanokoji

Keigo Kimura

Kazuki Yasuo

Keigetsu Matsubayashi

Shiro Wake

Kei Hiraga

Toichi Kato

Tatsushiro Takabatake

Wasaburo Itozono

Tadahiko Nakayama

Kakuzo Inoue

Paul Augustin Aizpiri

Shigeo Ishikawa

Keiko Amenomiya

Rei Kamoi

Genso Okuda

Genjin Sugihara

Shozo Shimada

Kojin Kudo

Taikan Yokoyama

Fuku Akino

Hiroki Oda

Hiro Yamagata

Kazuya Takamitsu

Seison Maeda

Kayo Yamaguchi

Yujin Nakaji