Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Miematsu Tanabe

 (flourished c.1933-1940)
Miematsu Tanabe was active/lived in Japan.  Miematsu Tanabe is known for Painting.

Sample Images for Miematsu Tanabe

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Miematsu Tanabe

Miematsu Tanabe

Miematsu Tanabe


Artists also viewed by people viewing  Miematsu Tanabe


Yoshio Tsuruoka

Hyoichi Yamamoto

Tsutomu Fujii

Keou Nishimura

Hiroki Oda

Takanori Kinoshita

Jun Nakao

Ichiro Fukuzawa

Keika Kanashima

Konosuke Tamura

Seibo Kitamura

Hitoshi Komatsu

Masaharu Suzuki

Hitone Noma

Saneatsu Mushanokoji

Naoki Tominaga

Teishiro Gomi

Jin Osakabe

Kiichiro Hayashi

Akira Akizuki

Shomei Fukazawa

Takuji Nakamura

Wasaku Kobayashi

Shigehiko Ishikawa

Yotsuo Kasai

Saburo Saito

Akira Kaho

Yonezo Shibata

Satoshi Odagiri

Ikeda Masuo