Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Mikhail Vasilievich Nesterov

 (1862 - 1942)
Mikhail Vasilievich Nesterov was active/lived in Russian Federation.  Mikhail Nesterov is known for Landscape and portrait paintings, religious art.

Sample Images for Mikhail Vasilievich Nesterov

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Mikhail Vasilievich Nesterov

Mikhail Vasilievich Nesterov

Mikhail Vasilievich Nesterov


Artists also viewed by people viewing  Mikhail Vasilievich Nesterov


Fedor Vasilyevich Sychkov

Iwan Trusz

Simon Faibisovich

Vassili Yakovlevich (Vasily) Sitnikov

Eduard Semenovich Gorokhovsky

Mikhail Roginsky

Yury Krasny

Konstantin Vyalov

Komar & Melamid

Vladimir Titov

Boris Orlov

Lev Iliich Tabenkin

Vassili Yacovlevitch Grachev

Vladimir Aralov

Anatoli Lvovich Kaplan

Sergei Arsenevich Vinogradov

Nikolai Egorovich Sverchkov

Andrei Nikolaevich Shilder

Oleg Vassiliev

Valery Nikolaevich Koshlyakov

Edvard (Edik) Steinberg

Zurab Konstantinovich Tsereteli

Aleksei Vasilievich Von Hanzen

Alexei Sundukov

Lado Goudiachvili

Timur Novikov

Georgy Zakharovich Bashinzhagyan

Alexander Kosolapov

Vassyl Khmeluk

Ilya Kabakov