Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Min Han

 (Born 1929)
Min Han is active/lives in China.  Min Han is known for painting.

Sample Images for Min Han

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Min Han

Min Han

Min Han


Artists also viewed by people viewing  Min Han


Lingyun Qin

Daoping Zhu

Zhen Wang

Guxiang Wu

Quan Shen

Haisu Liu

Huanwu Huang

Yanwen Yang

Hanting Jiang

Xi Xu

Hui Lu

Xining Yu

XueTao Wang

Liangyi Qi

Ying Lan

Rui Long

Yifei Lu

ShaoMei Chen

Huian Qian

Bohua Bai

Yi Ren

Zhixue Yu

Shixian Wu

Chuxiong Fang

Shao'ang Zhao

Mingming Wang

Jiyou Liu

Baochun Liu

Zuoren Wu

Shifa Cheng